Do uczestników i miłośników III Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową

Szanowni Państwo, drodzy laureaci!

Jako organizator chciałem bardzo, bardzo przeprosić, że część nagród nie została jeszcze wypłacona. Miały zostać sfinansowane z większego projektu, na który MKiDN przyznało w marcu dotację. Dlatego postanowiłem ogłosić konkurs, pewny tego, że środki na jego organizację i nagrody prędzej czy później będą. Z niewiadomych przyczyn ministerstwo zwlekało kilka miesięcy z podpisaniem umowy, by na początku listopada oznajmić, że z powodu drobnego błędu formalnego dotacja zostaje cofnięta. Pierwszy raz zetknąłem się z podobną praktyką. MKIDN nie zauważyło tego błędu wtedy kiedy powinno - na etapie formalnej oceny wniosku, wypadła ona pozytywnie. Mimo, że a konto projektu zostały wydane już konkretne pieniądze (de facto z prywatnych źródeł) nie było niestety wystarczających podstaw formalnych, by skarżyć tę decyzję. Część honorariów wypłaciłem, kombinując środki skąd się dało, idzie to jednak powoli, w związku z tym, że zobowiązań jest więcej niż tych, wynikających z Konkursu. Jestem świadomy tego, że reputacja Konkursu została nadszarpnięta, dlatego tym bardziej będę starał się o to, by jak najszybciej sprawę zamknąć. Bardzo proszę o zaufanie i cierpliwość.

Organizator Konkursu - Remek Mazur-Hanaj