Antologia pieśni dziadowskiej nowej już jest!

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa In Crudo we współpracy z Fundacją Numinosum i pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiera teksty laureatów dwóch edycji Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową 2008 i 2012 oraz słowo wstępne pióra Piotra Grochowskiego. Opracowanie graficzne Joanny Jarco. Książkę można zamówić mailowo: incrudo@vp.pl, koszt 15 zł + wysyłka. Najbliższe okazje do zdobycia książki to Jarmark Jagielloński w Lublinie oraz Akademia Muzyków Wędrownych w Narolu. Autorzy tekstów proszeni są o kontakt w/s dostarczenia egzemplarzy autorskich.