Akademia Muzyków Wędrownych - Ewa Grochowska

Ewa Grochowska

Jest doktorem filozofii, pasjonatką muzyki tradycyjnej, śpiewaczką i skrzypaczką. Od 2001 r. uczyła się u wybitnego skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. Główny obszar jej muzycznych zainteresowań to śpiew tradycyjny i muzyka instrumentalna centralnej i południowo – wschodniej Polski.

Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym, warsztaty głosowe w tym zakresie prowadzi samodzielnie od 2004 r., swoje umiejętności w tej dziedzinie doskonaliła pod kierunkiem najlepszych specjalistów – praktyków śpiewu tradycyjnego Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Śpiewaczej praktyki wykonawczej uczy się także od śpiewaczek tradycyjnych w Polsce i na ukraińskim Polesiu Zachodnim.

Związana z Fundacją Muzyka Kresów z Lublina, Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej, zespołem Warszawa Wschodnia. Od 2008 r. prowadzi też warsztaty śpiewacze na lubelskich Taborach. W zeszłym roku uczyła śpiewu roztoczańskiego na pierwszym zjeździe Akademii Muzyków Wędrownych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz