Akademia Muzyków Wędrownych - Jacek Hałas


Absolwent Akademii Sztuk Pięknych, muzykant, śpiewak, tancerz, niespokojny duch. Współtwórca interesujących formacji muzycznych  (Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Kapela Hałasów), uczestnik projektów artystycznych (Poznański Dom Tańca, Tikkun, the Book, Nomadzi Kultury) oraz teatralnych (Teatr Cinema, Teatr Strefa Ciszy, Teatr A3, Teatr i Schola Węgajty).

Zajmuje się tańcem korowodowym, wirowym, tradycjami wędrownych śpiewaków, działalnością warsztatową i edukacyjną. Razem z żoną Alicją (ludowe instrumenty perkusyjne) jako „Nomadzi Kultury” od 2005 podróżują po Europie z tradycyjną Jurtą, gdzie prezentują efekty swych wieloletnich poszukiwań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z całego świata.

Jacek Hałas od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, zapisach etnografów, domowych archiwach i praktykuje grę na tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków - lirze korbowej.

Nagrał kilka płyt z zespołem Muzykanci, jedną z Transkapelą oraz jedną solową, lirnicką pt."Zegar bije".

Jackowi Hałasowi poświęcony jest film dokumentalny "Tu jest wszystko" (2001 r., r. D. Gajewski; z cyklu "Centrum czyli pogranicze"). Strona Jacka: http://www.halas.art.pl

Wandering around the old Poland laic mendicants sang songs about the saints, the miraculous revelations about the end of the world and the Judgement Day, the death and eternal wandering of souls, as well as stories based on Bible and apocrypha, stories about various tragic events (wars, fires, epidemics, murders, etc.).
Rich and varied repertoire of laic mendicants was characterized by the fact that lyrics have a kind of religious significance. In an illustrative manner showed general human truths, while recalling the moral principles that follow.
These reflections - like a noble stone - honed over hundreds of years in the wilderness of Europe, have obtained a distinctive and beautiful form, to this day amazing us with skill and imagination.
Unfortunately most of the laic mendicants' repertoire - as well as laic mendicants or minstrels themselves -  are lost in the depths of history, with all the wisdom of generations recorded in songs.
Jacek Hałas, artist for many years exploring various traditional arts - singing, dancing, instrumental music and crafts – reached those few traces of forgotten wealth. Combining experience with imagination, and own experience in playing hurdy-gurdy - an archaic stringed instrument of Eastern wanderers - created on that ground a new form of laic mendicants' art.

The most beautiful songs can be found on the album “The clock strikes”, which was won 2nd Award in Polish Radio Folk album of the year 2007

Jacek HałasBrak komentarzy:

Prześlij komentarz