O starej muzyce po nowemu

O starej muzyce po nowemu - nowoczesna edukacja w dziedzinie muzyki tradycyjnej. Seminarium w Lublinie
14 listopada 2012, godz 11-16

Spotkanie przeznaczone jest w pierwszym rzędzie dla przedstawicieli
gminnych i powiatowych instytucji kultury oraz społeczników z terenu
Lubelszczyzny, zajmujących się ochroną niematerialnego dziedzictwa.
Wraz z coraz szybszym odchodzeniem ostatniego pokolenia wiejskich śpiewaków i muzykantów tracimy bezpowrotnie szansę naturalnej kontynuacji muzycznych tradycji – repertuaru i umiejętności. Autentycznego, bezpośredni kontaktu w relacji mistrza i ucznia nie zdołają zastąpić śpiewniki i zapisy nutowe. Dlatego na lokalnych instytucjach kultury i szkole spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Celem spotkania jest poszukanie odpowiedzi na pytanie o sposoby edukacji na temat muzyki tradycyjnej skuteczne w dzisiejszych realiach:
- Jak zachęcić młodych ludzi do nauki starej muzyki i tańca?
- Jak w atrakcyjny sposób przedstawiać muzyczne tradycje odbiorcom?
- Jak stymulować bazujące na przekazie tradycji wartościowe przedsięwzięcia artystyczne?

Głównym elementem spotkania będą prezentacje ciekawych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, które odniosły sukces – skutecznie zachęciły wielu młodych ludzi do przygody praktykowania dawnych sposobów gry i śpiewu lub na powrót zaszczepiły tradycyjny taniec w środowiskach lokalnych. Spotkanie będzie okazją do poznania ich doświadczeń, dyskusji ew. nawiązania kontaktów i współpracy.

Przewidziane prezentacje:
1) Serce Dzwonu -
Trwające od wielu lat wyprawy młodych ludzi z całej Polski do wiosek południowego Mazowsza, wędrówki, spektakle, potańcówki a przede wszystkim nauka gry od wiejskich mistrzów z okolic Przysuchy. Jednym z efektów jest powołanie w kilku miejscowościach „Wiejskich klubów tańca”. Drugim nurtem działań jest rewitalizacja tradycji konopielkowych na Podlasiu. sercedzwonu.pl
2) Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej
Prowadzony od 1998 roku program edukacyjny Fundacji Muzyka Kresów
muzykakresow.pl ; opowie: Ewa Grochowska (Lublin)
3) „Tabor” Domu Tańca
Od 2002 roku w „obfitujących” w wiejskich muzyków okolicach Polski odbywają się jedyne w swoim rodzaju kameralne letnie festiwale, których głównym elementem są całodzienne warsztaty i całonocne potańcówki.
www.tyndyryndy.blogspot.com ; opowie: Remigiusz Hanaj-Mazur (Milanówek)
4) Inna Szkoła Teatralna
Prowadzony od kilkunastu lat autorski program edukacji i animacji teatralnej, obejmujący
warsztaty i wyprawy, bazujący na tradycjach kolędniczych (zimowych i wiosennych) oraz zapustnych; www.free.art.pl/teajty ; opowie: Wacław Sobaszek (Węgajty/Olsztyn)
5) „Polesie Archaiczne”
Program nauki, dokumentacji oraz prezentacji tradycyjnych pieśni z Polesia ukraińskiego i białoruskiego we współpracy z najstarszymi ich wykonawcami. W ramach projektu powstają także płyty i filmy dokumentalne ; opowie: Jagna Knittel (Warszawa)
6) Studio In Crudo i inne przedsięwzięcia na Lubelszczyźnie
7) Krótka prezentacja zasobów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS oraz 6-
tomowego opracowania "Lubelskie" z serii tzw. "nowego Kolberga"

Spotkanie odbędzie się 14.11.2011 (środa) w godz 11-16 w
Warsztatach Kultury w Lublinie (ul Popiełuszki 5)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie mailowe lub telefoniczne
e-mail: oikos@ekolublin.pl lub tel. 513097830

Koncerty muzyki tradycyjnej:
W dniach 14-15.11 zapraszamy do Warsztatów Kultury 
- 14 XI godz 19.00 „Pieśni Bagien. Muzyka Polesia”(VIII edycja) – wystąpią śpiewaczki ze wsi Kozły (Białoruś) i nie tylko
- 15 XI godz 19.00 „Pieśni spod Niebieskiej – muzyka Roztocza” - wystąpią śpiewaczki z Łukowej, Bronisław Bida z Gródek (skrzypce) i nie tylko

W spotkaniu weźmie udział grupa lokalnych animatorów kultury z Białorusi, która następnego dnia pracowała będzie nad możliwościami wykorzystania polskich doświadczeń w swojej działalności.
Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „RITA – przemiany w regionie” prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji