Są!!! Finaliści II Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową

Prace jury przedłużyły się z powodu niespodziewanie dużej liczby zgłoszeń. 133 autorów nadesłało 293 utwory. Bardzo nas to cieszy! Dziękujemy! Obiecujemy wszystkie nagrodzone prace, a także niektóre nienagrodzone, łącznie z plonem poprzedniego Konkursu, wydrukować w specjalnym tomiku, już zaczynamy zbierać na to dutki. 


PROTOKÓŁ II KONKURSU NA PIEŚŃ DZIADOWSKĄ NOWĄ

Jury Konkursu w składzie:
dr Ewa Grochowska (Lublin) – sekretarz
dr hab. Piotr Grochowski (Toruń)
Remigiusz Mazur-Hanaj (Milanówek)
postanawia, iż spośród 133 autorów, którzy nadesłali 293 utwory, nagrodzeni zostają:

dwiema I Nagrodami ex aequo w wysokości po 700 zł:
Hanna Misiak z Torunia za Pieśń tragiczną o Euro turnieju futbolowym
Katarzyna Pilzak z Warszawy za Najnowszą pieśń o misji księdza Natanka w Holandii oraz Przestrogę dla Panów i Pań szukających miłości przez internet

II Nagrodą w wysokości 450 zł:
Barbara Derlak z Chełma za Balladę o świecącej Dorocie

dwiema III Nagrodami ex aequo po 250 zł:
Ewa Rdzanek z Warszawy za O małym Andrzejku
Anna Czujkowska-Włodarska z Lublina za Przestrogę przed zgubnym wpływem sklepów ciuchlandami zwanych

Nagrodą Specjalna I stopnia w wysokości 450 zł:
Anna Betlejewska z Lublina za "Pieśni" - O lichości spraw doczesnych i nadziei na przyszłe wyroki miłosierne, Wierzę w blask ognia i cień na ścianie oraz Per fas et nefas nad pępka kraterem
Nagrodą Specjalną II stopnia w wysokości 250 zł:
Roger Piaskowski z Legnicy/Cardiff za "Wiersze dziadowskie" - Żale na wczasy i sieroce smutasy, Za dziada w super wróbla przemienionego, A boli wolność, gdy kochanka zbrzydła oraz Gość znojny o wolność miłą (zwrotkowiec pospolity)

Wyróżnienia po 100 zł zaś otrzymują:

Maria Doroszew z Supraśla za „Opowieść prawdziwa z morałem o Teresce, która z żalu po piesku się zapuściła” oraz „Opowieść dziada, co w świecie bywał, o utrapieniach miłosnych, z tragicznym finałem”
Ryszard Drożdż z Gostwicy szczególnie za „Pieśń o takim zdarzeniu, co go święta ewangelija pomija a z którego jasno wypływa czemu leje we żniwa” oraz „O ślepej, ziemskiej sprawiedliwości, czyli o tym, jak koń zawinił a kozę powiesili”
Katarzyna Gutek z Lublina za „Balladę o plebanie i rabinie”
Anna Jakowska z Warszawy za „Pieśń o Aniele Stróżu”
Magdalena Kiermaszek z Bytomia za „O tem jak dawnemi czasy imiona nadawano” oraz "Historyję zbrodni niesłychanej na motywach Lilij oparta”
Marzena Mielcarek z Walidróg za „Balladę o zgubnej sile kobiety swawolnej”
Magdalena Przesmycka z Warszawy za „Grzyby”
Piotr Smolak z Krakowa za „Tragiczną historyję miłości żaka i tancerki z teatru kabuki”
Aldona Mikulska z Krakowa za "Pieśń o niecnym Burkhardzie ku pouczeniu"
***

Krótkie uzasadnienie dotyczące nagrodzonych prac:
 1.            Hanna Misiak z Torunia za „Pieśń tragiczną o Euro turnieju futbolowym” – doskonałe wyczucie rytmu i frazy muzycznej, bardzo ciekawe połączenie archaicznego języka i polszczyzny współczesnej, niezwykle aktualny temat utworu.
2.            Katarzyna Pilzak z Warszawy za „Najnowszą pieśń o misji księdza Natanka w Holandii” oraz „Przestrogę dla Panów i Pań szukających miłości przez internet”
- aktualna tematyka społeczno – obyczajowa, doskonały warsztat językowy, muzyczność utworów.
3.            Barbara Derlak z Chełma za „Balladę o świecącej Dorocie” – mistrzowskie nawiązanie do konwencji pieśni dziadowskich o tematyce apokryficznej i związanej z żywotami świętych, subtelna aktualizacja.
4.            Ewa Rdzanek z Warszawy za „O małym Andrzejku” – znakomity warsztat językowy i poetycki, konstrukcja fabuły i ciekawe ujęcie tematu.
5.            Anna Czujkowska-Włodarska z Lublina za „Przestrogę przed zgubnym wpływem sklepów ciuchlandami zwanych” – znakomite ujęcie banalnego tematu w niebanalną i atrakcyjną formę poetycką, humor i muzyczność utworu.
6.            Anna Betlejewska z Lublina za "Pieśni" – „O lichości spraw doczesnych i nadziei na przyszłe wyroki miłosierne”, „Wierzę w blask ognia i cień na ścianie” oraz „Per fas et nefas nad pępka kraterem” – ciekawe, atrakcyjne poetycko i warsztatowo nawiązanie do poezji barokowej.
7.            Roger Piaskowski z Legnicy/Cardiff za "Wiersze dziadowskie" – „Żale na wczasy i sieroce smutasy”, „Za dziada w super wróbla przemienionego”, „A boli wolność, gdy kochanka zbrzydła” oraz „Gość znojny o wolność miłą (zwrotkowiec pospolity)” – uniwersalne ujęcie spraw potocznych i doczesnych, ciekawa perspektywa, wyczucie języka i frazy poetyckiej.

Prace wyróżnione:
Wszystkie prace cechuje ponadprzeciętna wrażliwość poetycka i językowa autorów, świadomość formy literackiej i muzycznej, ciekawe podejście do tematu, umiejętne nawiązanie do tradycji pieśni dziadowskich i ballad, z użyciem aktualnej tematyki społeczno – obyczajowej.

***
Jury pragnie zwrócić uwagę na wysoki poziom literacki prac, nie tylko nagrodzonych, ale także większości utworów zgłoszonych do udziału w konkursie. Około 80 % zgłoszeń zawierało co najmniej 2-3 oddzielne tematycznie utwory.

Z radością odnotowaliśmy także dużą rozpiętość wiekową uczestników: od maturzystów po osoby będące już na emeryturze. Świadczy to o tym, że udało się dość szeroko spopularyzować ideę konkursu i dotrzeć także do adresatów spoza środowiska osób związanych z muzyką tradycyjną.

Ponad połowa laureatów i autorów wyróżnionych prac to osoby związane wykonywanym zawodem z dziedzinami innymi niż działalność muzyczna / literacka / kulturotwórcza. Świadczy to o potrzebie twórczości i ekspresji artystycznej, niezależnych od wykształcenia i wykonywanego zawodu. Pozwala także na stwierdzenie, że konkurs jest inicjatywą potrzebną i spełniającą założenie pomysłodawców. Bliski jest także pojmowaniu idei twórczości i uczestnictwa w kulturze, z jakimi mamy do czynienia w kulturze tradycyjnej oraz idei wspólnej tożsamości poezji i śpiewu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt nadejścia dużej ilości zgłoszeń od twórców – amatorów w starszym wieku. Przesłane przez nich utwory nie zawsze spełniały podstawowe kryteria konkursu (m.in. taka forma utworów, która pozwalałaby na ich wykonanie z towarzyszeniem muzyki), ale większość utworów to dobra warsztatowo poezja, tworzona z potrzeby serca i podzielenia się niebanalnymi refleksjami o świecie z większym gronem odbiorców.
  
Reasumując cieszy nas bardzo fakt tak dużego zainteresowania Konkursem, ogólny dobry poziom i oryginalność wielu prac. Pozwala to wnioskować o tym,  że idea Konkursu nie należy do zamkniętego rozdziału tradycji, a jest jej żywym dziedzictwem i łączy w XXI wieku ludzi różniących się statusem, wykształceniem czy miejscem zamieszkania. W związku z tym uważamy jest potrzeba i sens organizować Konkurs częściej, nawet w trybie corocznym oraz opublikować w formie tomiku drukowanego utwory dotychczas nagrodzone.

Jury dziękuje Fundacji „Numinosum”, która podjęła się zorganizowania Konkursu oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego - fundatorowi nagród pieniężnych w kwocie 3850 zł.
Jury Konkursu (podpisy)


***
Protokół wraz z nazwiskami wyróżnionych i nagrodzonych oraz innymi postanowieniami i eksplikacyą jurorów został ogłoszony na specjalnym Koncercie Laureatów w dawnej cerkwi na Krupcu w Narolu k/Tomaszowa Lubelskiego w czasie Akademii Muzyków Wędrownych i Festiwalu NarolArte 31 sierpnia w piątek 0 19.30.
Niektórzy laureaci i wyróżnieni wykonali swoje utwory sami i samowtór, teksty nie opatrzone muzyką zaś ubrali oraz zagrali i zaśpiewali muzycy - goście Festiwalu. 

A oto dwa nagrania z koncertu laureatów:
III nagroda - Ewa Rdzanek
wyróżnienie - Anna Jakowska