Ogłaszamy II Konkurs na Pieśń Dziadowską Nową!!!

Pieśń nowa o II Konkursie na Pieśń Dziadowską Nową

Stała dziś nam się nowina wdała, o której Polska już usłyszała,
Nie tylko Polska a Ukraina słyszeć też o niej wkrótce zaczyna.

Mistrzowie pióra niech się szykują, swej gotowości nie pożałują,
Na wieści gminne ucho nadstawią, historią zacną gawiedź zabawią.

Razu pewnego czy dawno temu, wczoraj lub dzisiaj a ku przyszłemu
Pokoleń korzyści i nauce zbożnej, na cześć przestrogi i wiedzy możnej.

Ku wesołości i dla wzruszenia, dla wyobraźni kół poruszenia
Spiszcie relacje swe i przygody podług prawideł prastarej mody,

Utwory wierszem do zaśpiewania, zali głośnego też przeczytania
W gronie słuchaczy nowin spragnionych, smaku i gustu niepozbawionych.

Znaków (plus spacje) ze dwa tysiące, czasu jest na to od dziś dwa miesiące,
Nadsyłać prosimy bardzo licznie i najwygodniej – elektronicznie.

Na adres mistrzwincenty@gmail.com do 10 sierpnia niech w jego dom
Nadejdą prace w załącznikach, w doc/rtf tekstowych plikach.

Jury znakomite przez okulary, lecz sercem także – nie za dolary
Przeczyta uważnie wszystkie historie, wyłoni zwycięzców a kategorie

Są: pieśń religijna, obyczajowa, wieść historyczna dawna i nowa,
Utwory o sercu i jego rozterkach, podróżach dalekich i poniewierkach,

Języki: polski i ukraiński, lecz nie angielski, także nie chiński,
Zgrabne, ciekawe, zachwycające, radość i smutek, zadumę niosące.


II Konkurs na Pieśń Dziadowską Nową - regulamin

 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Numinosum, Palmiry, ul. Podleśna 19a,
      05-152 Czosnów
  1. Terminarz Konkursu:
      a/ogłoszenie Konkursu – czerwiec 2012,
      b/termin nadsyłania utworów – 10 sierpnia 2012,
      c/ogłoszenie listy finalistów – 17 sierpnia 2012 (mailowe zawiadomienie finalistów 
         oraz na stronie http://tyndyryndy.blogspot.com)
      d/ogłoszenie ostatecznych i szczegółowych wyników wraz z wręczeniem nagród
         oraz koncertem laureatów – 31 sierpnia 2012 w Narolu
  1. Celem Konkursu jest zainspirowanie do powstania nowych tekstów, przeznaczonych do śpiewu, a  nawiązujących w swojej formie lub/i tematyce do tradycyjnych tekstów,  popularnych niegdyś zarówno w obszarze użytkowej poezji religijnej, jak i sowizdrzalskiej oraz liryki.
  2. Zasady Konkursu: w Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, tematyka utworów jest dowolna, każdy uczestnik może przysłać do 6 utworów. Można pisać w języku polskim lub/i ukraińskim. Teksty prosimy nadsyłać pod pseudonimem na adres elektroniczny: mistrzwincenty@gmail.com lub tradycyjnie na adres: Remigiusz Mazur-Hanaj, ul. Prosta 4/3, 05-822 Milanówek
  3. Pula nagród wynosi 4000 zł. Jury może rozdzielić nagrody wedle własnego uznania z tym, że I nagroda jest gwarantowana i  wynosi nie mniej niż 700 zł. Teksty laureatów nie posiadające autorskiej muzyki zostaną takąż muzyką okraszone i wykonane podczas specjalnego koncertu Akademii Muzyków Wędrownych (patrz terminarz), a także wydrukowane w specjalnym tomiku.
  4. Jury Konkursu: Ewa Grochowska, Piotr Grochowski, Remigiusz Mazur-Hanaj, Taras Shumeyko 
  5. Sponsorem nagród jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


A poprzedni Konkurs odbył się w roku 2008 i jego werdykt przeczytać można TU 

Organizator – Fundacja Numinosum, In Crudo
Fundator nagród – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Muzyków Wędrownych Narol 26-31.08 2012 - informacja o prowadzących warsztaty

KLASY ŚPIEWU BIAŁEGO 

Śpiew ukraiński (repertuar z Roztocza i Podlasia) 
Jurij Pastuszenko - etnomuzykolog, studiował w Katedrze Folkloru i Etnografii Kijowskiego Narodowego Instytutu Kultury, był członkiem zespołów zajmujących się badaniem i odtwarzaniem ludowych tradycji wokalnych Ukrainy Otawa, Drewo (z którym współpracuje od 2002 do dziś) oraz Seluki. Od kilku lat mieszka w Polsce, prowadzi intensywną działalność dydaktyczną (warsztaty etnograficzne i wokalne) i artystyczną, a także badania terenowe (zwłaszcza na Podlasiu). Współpracuje m.in. z Fundacja Muzyka Kresów, był laureatem X Programu Stypendialnego Gaude Polonia, w ramach którego zrealizował projekt „Wspólna muzyka”. 
Tetiana Sopiłka jest etnomuzykologiem, pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, wokalistką legendarnego ukraińskiego zespołu "Drewo", skupiającego wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej. Zajmuje się badaniem tradycyjnej kultury muzycznej różnych regionów Ukrainy, w szczególności Ukrainy Wschodniej. Przygotowała kilka płyt wydanych w Kijowie z muzyką odnalezioną podczas licznych ekspedycji we wsiach położonych na lewym brzegu Dniepru. Jest autorką prac naukowych z zakresu etnomuzykologii. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty tradycyjnego śpiewu ukraińskiego w różnych miastach Polski i zagranicą. W 2006 roku założyła w Warszawie zespół ukraińskiej muzyki tradycyjnej „Dziczka”. 

Śpiew polski (repertuar z Roztocza) 
Ewa Grochowska - skrzypaczka, śpiewaczka i filozof. Jest uczennicą skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych. Główny obszar jej muzycznych zainteresowań to tradycyjna muzyka instrumentalna centralnej i południowo – wschodniej Polski oraz śpiew tradycyjny. Prowadzi badania i zajęcia praktyczne (warsztaty śpiewu), poświęcone gatunkom i stylom śpiewu tradycyjnego w Europie środkowo – wschodniej. Podchodzi do muzyki tradycyjnej jako do aktualnego i żywego fenomenu, będącego częścią kultury współczesnej, a nie muzealnym eksponatem, który trzeba reanimować i „ożywiać”. Związana m.in. z Fundacją „Muzyka Kresów” z Lublina (jako uczestnik i wykładowca Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej) oraz Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej. Zajęcia warsztatowe podczas AMW w Narolu poświęcone będą pieśniom obrzędowym i lirycznym południowo – wschodniej Lubelszczyzny oraz doskonaleniu warsztatu śpiewaczego. Zajęcia odbędą się z udziałem Janiny Kowalczuk – wybitnej śpiewaczki z Grabowicy na Roztoczu, laureatki najwyższych nagród na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu i Nagrody im. Oskara Kolberga oraz Agaty Harz – śpiewaczki i trenerki głosu, która już od lat 90-tych zajmuje się archaicznymi technikami śpiewu z powodzeniem wykorzystując je w pracy edukacyjnej (np. ponad 600 audycji szkolnych w ramach Filharmonii Narodowej 1999-2012) i artystycznej, biorąc udział w wielu projektach od muzyki dawnej poczynając (współpraca z zespołem Ars Nova), na współczesnej muzyce eksperymentalnej kończąc (kompozycje Luciera, Bumsteinasa, Karkowskiego, własna grupa Księżyc). 

KLASA LUDOWYCH SKRZYPIEC UKRAIŃSKICH 
Serhij Ochrimczuk (1968) jest absolwentem Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w klasie skrzypiec. Od 1992 r. prowadził ekspedycje terenowe z pracownikami wydziału etnomuzykologii (NAMU). Studiował tradycyjny styl gry na skrzypcach różnych regionów Ukrainy: Polesie, Podole, Wołyń, Bojkowie, Huculi. Razem z Mychajło Chajem założył zespół instrumentalny Nadobryden. Jest też członkiem legendarnego zespołu Drevo. Od 1994 uczestniczył w warsztatach organizowanych przez Fundację "Muzyka kresów" oraz w wielu festiwalach folklorystycznych i konferencjach na Ukrainie, Niemczech, Litwie, Łotwie, Rosji, Uzbekistanie, Serbii. Francji. Od 2000 roku pracował w Katedrze Muzyki Dawnej NAMU. Jest uczestnikiem wielu zespołów i projektów muzycznych m.in.: Chorea Kozacka, Nowa Radist’, Sarmatika, Toporkestra, Polikarp, w ramach których zajmuje się również skrzypcową muzyką różnych narodów oraz eksperymentuje, łącząc różne style i języki muzyczne. Brał udział w festiwalach muzyki współczesnej na Ukrainie, m.in. jako skrzypek w prawykonaniach wielu utworów ukraińskich kompozytorów. Tworzył muzykę dla filmu i teatru (wraz z A Zahaykevych, A. Nesterov, A. Kokhanovsky). Współpracował także ze znanymi wykonawcami muzyki pop i rock oraz kijowską sceną elektroniczną. Stworzył też kilku programów z czołowych ukraińskimi muzykami jazzowymi. W Polsce gościł m.in. na festiwalach „Skrzyżowanie kultur”, "Kody", "Inne brzmienie”, „Ukraińska Wiosna", "Ukraina Viva". 

KLASY LIRY KORBOWEJ 

dla początkujących 
Serhij Petryczenko - pochodzi z Kijowa, gdzie przez 14 lat śpiewał w chórach amatorskich i profesjonalnych, m. in. Państwowym Męskim Chórze Ukrainy. W latach 1988 - 91 aktor kijowskiego Teatru Studio „Wydybaj” i uczestnik polsko - ukraińskich wypraw etnomuzykologicznych na Huculszczyznę, Pokucie i Bukowinę. Od 1992 jest aktorem Teatru Węgajty i śpiewakiem Scholi Teatru Węgajty. Współpracował z ukraińską redakcją Radia Olsztyn oraz tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”. Śpiewa w chórze parafii prawosławnej w Olsztynie i w Chórze Belcanto. Od 2001 roku prowadzi w ramach Scholi program autorski „Kanty i psalmy” poświęcony polsko – ukraińskim związkom kulturowym XVII w. Zajmuje się ukraińską tradycją lirniczą. 

dla zaawansowanych 
Matthias Loibner - często nazywany "Jimi Hendrixem liry korbowej", ze względu na swą ekspresyjną, wirtuozerską grę na tym instrumencie. Urodził się w 1969 roku. W szkole muzycznej uczył się grać na fortepianie, gitarze, puzonie, a później na ksylofonie (w Afryce Wschodniej i Południowej). Studiował kompozycję jazzową oraz dyrygenturę na Akademii Muzycznej w Grazu. Jednak pod koniec studiów, z miłości do liry korbowej zrezygnował ze studiów i całkowicie poświęcił się grze na tym instrumencie. Gry na lirze uczył się na początku sam, a potem też od Barbary Grimm, Valentina Clastriera, Riccardo Delfino oraz Gillesa Chabenata. W 1994 roku zdobył pierwszą nagrodę na Concours des vielles et cornemuses w St Chartier (Francja).  Wraz z Riccardo Delfino napisał podręcznik gry na lirze korbowej w języku niemieckim. Wykładał w wielu krajach Europy (m.in. Schola Cantorum w Bazylei, Szwajcaria), w Japonii i Australii. Jego nagranie edukacyjne opublikowane na youtube przyciągnęło już ponad 200.000 widzów. Jest autorem jedynego nagrania dzieł Josepha Haydna na lirę korbową (lira organizzata). W Wiedniu we współpracy z radiem OE1 zainicjował festiwal poświęcony lirze korbowej. W 2008 roku zapoczątkował wyjątkową instalację dźwiękową Projekt Time, który zrzesza cztery europejskie zespoły (Sno, Mitsoura, Palyrria, Familha Artusa) - ze Wschodu, Zachodu, Północy i Południa. Jej celem jest pokonać czas i przestrzeń. Tu strona artysty.