JEST DRABINA DO NIEBA 2 - pieśni żałobne i za dusze zmarłych


wydawnictwo/edition: in crudo CD03 2002/2011
Prezentowane na płycie pieśni i modlitwy, obok wielkich walorów historycznych i artystycznych, są w sumie przesłaniem wiary, istotą tego, co chcieliby nam przekazać pobożni przodkowie (na ziemiach polskich). W kontekście XXI w., gdy odebrano osobie zmarłej prawa pobytu w domu przed pogrzebem, prezentowane fonogramy są też świadectwem odchodzącej, znakomitej tradycji muzycznej, a także echem humanitaryzmu i żywego współczucia społecznego.
prof. Piotr Dahlig, Instytut Muzykologii UW
Ladder to Heaven, Vol. 2 – Songs of Mourning and for the Souls of the Dead
Apart from their historic and artistic values, the songs and prayers presented on the CD are first and foremost a profession of faith – the essence of what our pious ancestors would have liked to pass on to future generations. In the context of XXI Century, when the deceased was denied the rights of remaining at his home before the burial ceremony, the presented phonograms are a testimonial of the passing eminent musical tradition as well as the echo of humanity and live social compassion.
Il y a une échelle vers le ciel II. Les chants de deuil et pour les âmes des morts
Les transcriptions des notes de musique dans les répertoires des églises (quand elles sont présentes) ne constituent que la version approximative des originales. Les interprétations régionales ou villageoises restent  uniques et seules les publications phonographiques  peuvent en rendre l’authenticité. Les chants et les prières présentées sur ce disque, en dehors de leur grande valeur historique et artistique, constituent un témoignage de  foi, l’essence de ce que voulaient nous transmettre nos pieux ancêtres. A l’opposé d’un XXIè siècle où le culte mortuaire a été banni de l’intimité du domicile, les phonogrammes présentés ici sont autant de témoignages d’une excellente tradition musicale qui exprimait  une grande compassion sociale. 
 

 Płyta zawiera 22 przykłady śpiewów, cennych zabytków literacko-muzycznych, pozostających wciąż od wielu pokoleń w żywej tradycji na Mazowszu, Radomszczyźnie, Lubelszczyźnie, w Sieradzkiem, na Kurpiach, Podlasiu, Suwalszczyźnie i w Lidzkiem (Białoruś). Pieśni i fragmenty modlitw wykonują przedstawiciele najstarszego pokolenia śpiewaków i śpiewaczek, którzy pełnili lub pełnią wciąż w swoich lokalnych społecznościach rolę nieformalnych przewodników domowych obrzędów pogrzebowych. W książeczce znajdziemy historyczno-muzykologiczny komentarz oraz teksty pieśni, całość dopełniają tematyczne ilustracje i fotografie. 
Wykonawcy: Jan Kietla, Marianna Kowalska, Janina i Zofia Stolarek (Radomskie), Jan Cytryniak, Stanisława Bogusz i Maria Majek, Maria Bienias (Mazowsze Południowe), Apolonia Godlewska, Czesława Borek, Jan Karamuz (Mazowsze Puszcza Biała),  grupa Bandysianki (Mazowsze Puszcza Zielona), grupa z Dobrywody (Podlasie), Czesław Racis i wierni z parafii Rutka-Tartak (Suwalskie), grupa "Jarzębina" z Kocudzy, Jan Wnuk, Stanisław Fijałkowski, Maria Machałek i Jakub Rzemieniuk (Lubelskie), grupa śpiewacza z Baszkowa (Sieradzkie), śpiewacy i śpiewaczki z okolic Woronowa (powiat Lida, Białoruś)

Warto tych śpiewów słuchać, chociaż nie jest to muzyka, do słuchania której świat stara się nas przyzwyczaić, warto ją uwewnętrznić, w jakiś sposób nauczyć się jej.
Remigiusz Mazur-Hanaj, autor płyty  

kontakt i zamówienia - incrudo@vp.pl   
wysyłka po uprzedniej wpłacie na konto:
Fundacja Numinosum, ul. Podleśna 19a, 05-152 Czosnów
Multibank 66 1140 2017 0000 4202 1291 2296
cena 38 zł + 6 zł poczta

Płyta wydana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.