Tabor słowacki

Milí priatelia,

koncom septembra a začiatkom októbra sa priamo v areáli amfiteátra vo Východnej uskutoční Tanečný tábor Jeseníky, kde zároveň symbolicky privítame jeseň.
-----------

Tanečný majstri MICHALKO MARIŠLER SVOREŇOVÁ DIKASZOVÁ
vám budú tri dni tĺcť do nôh cigánske tance podľa Kopýtka z Bardejova a čardáše zo Zvolenskej Slatiny za doprovodu ĽH MICHALA NOGU.
30.9 - 2.10 2011 školy tanca, súťaže, táborák, zábavy vo VÝCHODNEJ
----------
cena 40eur (v cene je zahrnuté ubytovanie-strava-workshop?y-zábava)
Prihláste sa čím skôr, pretože ubytovacie možnosti tábora sú obmedzené
----------
d o p l ň u j ú c e i n f o r m á c i e

? workshopy sú určené aj pre laikov aj pre pokročilých
? každá skupina bude mať vlastných tanečných majstrov a návštevník sa podľa vlastného uváženia môže kedykoľvek presunúť z jednej skupiny do druhej a naopak
? z oboch dedín sa v rámci tábora naučíme aj piesne. Naučí nás ich Evka Brunovská (Muzička)
? v tábore vo Východnej budeme za dobrého počasia tancovať aj na hlavnej scéne

Ľudová hudba
Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka, Ján Darivčák

r e g i s t rá c i a

? prihlášku posielajte mailom na adresu tanecnytabor@gmail.com
? najneskôr do 16.9. je potrebné poukázať na účet 0463055024/0900 minimálne 50% z celkovej sumy, inak budeme považovať vašu prihlášku za neplatnú. (Ako variabilný symbol napíšte tanečný tábor a do poznámky uvedťe vaše celé meno)
? vek účastníkov: od 16 rokov (od uchádzačov mladších ako 18 rokov žiadame zaslať písomný súhlas zákonného zástupcu)
? čas začiatku: 19.00 piatok
? čas ukončenia: 15.00 nedeľa

prípadne otázky zasielajte na tanecnytabor@gmail.com

Tešia sa na Vás
Michalko, Marišler, Svoreňová, Dikaszová, Brunovská a ĽH Michala Nogu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz