Drzewo-źródło-kamień

W kwietniu nakładem wydawnictwa In Crudo ukaże się w języku angielskim książka, która jest efektem badań terenowych przeprowadzonych w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji w ramach projektu „The Tree, the Well and the Stone. Sacred Places in the Cultural Space” realizowanego przy pomocy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Równoczesne etnograficzne badania, metodą wywiadu etnograficznego, z użyciem wspólnego kwestionariusza, odbyły się w 2010 roku. Koordynatorem projektu byli Wojciech Bedyński i Remigiusz Mazur-Hanaj, a formalnie Stowarzyszenie „Dom Tańca” (Polska), partnerami zaś Katedra Europejskich Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz Wydział Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Szeged (Węgry). W Polsce badania realizowane były w następujących miejscowościach:
Przerośl (woj. Podlaskie)- Agnieszka Brzeska i Wojciech Bedyński,
Czarny Dunajec (woj. Małopolskie) - Ewa Nizińska i Iwona Świtaj,
Janów Lubelski (woj. Lubelskie)- Remigiusz Mazur-Hanaj, Marta Graban-Butryn i Krzysztof Butryn.
W Polsce projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Gminy (Czarny Dunajec) lub Gminnym Ośrodkiem Kultury (Przerośl). Na Słowacji i Węgrzech badaniami objęto w sumie 12 miejscowości.
Oprócz badań terenowych, trwających od sierpnia do października 2010 roku, w dniach 4-5 grudnia 2010 w Bańskiej Bystrzycy odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie projektu oraz przygotowanie publikacji.
"Założeniem tej książki, jak również całego projektu, nie jest całościowe ujęcie zagadnienia sakralności przestrzeni w Europie Środkowo-Wschodniej, ani pełna inwentaryzacja i opis miejsc sakralnych we wszystkich trzech krajach, a nawet wybranych miejscowościach. Celem, jaki nam przyświecał, było zainicjowanie dyskusji nad tym zagadnieniem, coraz bardziej popularnym w świecie oraz ukazanie złożoności, wieloaspektowości i bogactwa form sakralności przestrzeni w tej części Europy. Stąd forma publikacji, która nie jest monografią napisaną przez dwudziestu autorów, lecz zbiorem artykułów o każdym miejscu osobno pisanych przez badaczy, którzy się tam udali. Z uwagi na odmienną historię, kulturę, tożsamość i krajobraz kulturowy w każdym z trzech krajów, książka została podzielona na trzy części opatrzone odrębnymi wstępami ułatwiającymi Czytelnikowi lekturę przybliżając specyfikę danego państwa i narodu, jak również przebieg badań prowadzonych przez każdego z partnerów."