Cuda, cuda...

To, czego brak, nie zastąpi postanowienia,
które powzięło się raz, rzekło się być!


Wielbij, o serce, ogrody, te nie poznane ni razu.
RMR w przekładzie A. Pomorskiego ; rys. Rozalia

Nowa płyta In Crudo


"Spod Niebieskiej Góry - muzyka Roztocza" In Crudo CD 011, 2009
Płyta zawiera terenowe nagrania archiwalne dokonane we wsiach zachodniego Roztocza i najbliższej okolicy – Kocudza, Zdzisławice, Dzwola, Władysławów, Chrzanów, Gródki, Zaporze, Zdziłowice, Majorat i Wólka Ratajska (w latach 1993-2007) oraz w trakcie trwania Taboru (Kocudza 25 VI – 1 VII 2006). To reprezentatywny wybór dawnej muzyki instrumentalnej i śpiewu (bez śpiewu ściśle religijnego) głównie ze styku mikroregionów biłgorajskiego i janowskiego, aczkolwiek stanowi tylko fragment bogatej kultury muzycznej tych okolic. Grają i śpiewają najwybitniejsi artyści starszego i średniego pokolenia, a w kilku nagraniach również ich uczniowie. Opowieść, do której posłuchania zapraszamy, tworzą także refleksje skrzypka Stanisława Głaza na temat muzyki.
“Upon the Heavenly Hill – the Music of Roztocze”
The CD contains archival recordings made in 1993-2007 in the area of western Roztocze (Lubelskie region) and its surrounding villages. Some of the musical material was registered during the Lubelski Tabor Festival (Kocudza 25.06-01.07.2006). The present CD is a representative choice of the traditional instrumental and vocal folk music (excluding religious repertoire) from the area of Janów Lubelski and Biłgoraj. It’s only a small part of the rich musical heritage of this region. We can listen to the music of the masters – the most outstanding folk artists of the oldest generation and, in a few recordings, of their students. Part of the story that you’re welcome to enjoy are reflections on music by Stanisław Głaz, a fiddler.
Remigiusz Mazur-Hanaj
Antologia przekazuje wszystko to, co w ludowej praktyce muzycznej tych stron kraju jest tradycyjne i wykształciło się w długich okresach czasu, tak w muzyce instrumentalnej, składzie kapel jak i w śpiewie wraz z jego szczególną w Polsce jakością. Oryginalnym pomysłem jest wplecenie wypowiedzi własnej jednego ze skrzypków. Słuchamy zatem muzyki Roztocza nie tylko w polu wrażeń dźwiękowych, ale i pojęć, słów, które przylegają do środowiska ludowych artystów.
Płyta wyróżnia się znawstwem i smakiem w doborze utworów. Jest też dobrą dźwiękową zapowiedzią pomnikowego wydawnictwa poświęconego Lubelskiemu w serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa” pod redakcją prof. Jerzego Bartmińskiego.
The anthology presents all the traditional elements of the region’s folk music, whose long-term evolution is reflected both in instrumental music (including the choice of instruments in bands), and in the special quality of singing, which is unique in Poland. Interestingly, musical pieces have been juxtaposed with words spoken by one of the fiddlers – in this way we can listen to the region’s melody not only in the form of sounds, but also words and ideas that are inherent in the folk musicians’ world.
The CD is distinguished by a great expertness and good taste in the choice of recordings. It is also a good predecessor of a monumental volume devoted to the Lubelskie region in the “Polish Folk Song and Music” series, edited by prof. Jerzy Bartmiński.
Prof. Piotr Dahlig
PŁYTA ZDOBYŁA TYTUŁ "FONOGRAMU ŹRÓDEŁ 2009" przyznawany przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej za najlepszą płytę z nagraniami źródłowymi muzyki tradycyjnej.
zamówienia: incrudo@vp.pl