TABOR 2009 zapisy

Zapraszamy do Szczebrzeszyna , tym razem od 5 do 12 lipca, na Tabor dedykowany szczególnie tańcowi i muzyce instrumentalnej oraz jak zwykle śpiewowi. Gościem specjalnym będzie żeński septet z Palermo - Trizzi Ri Donna, a więc oprócz warsztatów polskich, trzy warsztaty poświęcone etnomuzycznej kulturze południowych Włoch i Sycylii. Summer Festival TABOR will take place in Szczebrzeszyn (Lubelskie region) 5-12 July.

WIĘCEJ INFORMACJI NA SPECJALNEJ STRONIE:
http://szczebrzeszyn.domtanca.art.plProgram/
The programme:
 • warsztaty poświęcone ruchowi wirowemu w tańcach polskich (Emilia Herda - 18 miejsc, Jacek Hałas - 24 miejsc)/whirling movement in Polish traditional dances workshop (42 places in two groups)
 • warsztaty poświęcone tańcom z południa Włoch: tarantella siciliana, tarantella calabrese, tammurriata campana, pizzica salentina (Trizzi Ri Donna, Palermo, 24 miejsca)/traditional Italian dances workshop (24 places) ; brak miejsc, nabór zamknięty - 29 V
 • warsztaty gry skrzypcowej - repertuar lubelski - Janusz Prusinowski, repertuar i styl roztoczański - Bronisław Bida; konieczna znajomość podstaw gry skrzypcowej i własny instrument)/traditional Polish fiddle workshop
 • Szkoła Suki Biłgorajskiej (Zbigniew i Krzysztof Butrynowie - suka a także basy i bębenek, 12 miejsc)/"suka" (similar to Bulgarian gadulka) and traditional bass and drum workshop
 • warsztaty gry na tamburello siciliano (Trizzi Ri Donna, 12 miejsc)/tamburello siciliano workshop (12 places)
 • warsztaty pieśni roztoczańskich (Agata Harz - praca z głosem oraz pieśni Anny Malec z Jędrzejówki - 16 miejsc [brak miejsc, nabór zamknięty], Beata Oleszek - pieśni z Kocudzy - 16 miejsc, Barbara Wilińska - praca z głosem oraz ballady lubelskie - 16 miejsc)/ traditional Polish singing workshop (mainly Lubelskie region, 48 places)
 • warsztaty śpiewu sycylijskiego (Trizzi Ri Donna, 12 miejsc)/traditional Sicilian singing (12 places) - brak miejsc, nabór zamknięty, 20 V, godz. 19.00! Jest zgoda prowadzących na utworzenie drugiej grupy. (23 V)
 • Mały Tabor - zajęcia dla dzieci (Agata Krawczyk, Kaja Prusinowska, Katarzyna Szurman, Katarzyna Żytomirska) oraz przedstawienie Miejsko-Wiejskiego Teatrzyku Czarodziejskiego/ "Little Tabor" - activities for children (music, dances, crafts)
 • koncerty/concerts - m.in. Janusz Prusinowski Trio, Maćko Korba, Wędrowiec, Mosaic
 • pograjki, potańcówki/evening bals - m.in. Kapela St. Głaza, Br. Bida, Kapela Hałasów, Janusz Prusinowski Trio i Piotr Zgorzelski, Czarne Motyle, Trizzi Ri Donna
 • warsztaty filcowania - Agnieszka Jackowiak
Część grup warsztatowych ma charakter zamknięty - konieczna znajomość podstaw muzyki. Ilość miejsc ograniczona. Baza noclegowo-żywieniowa podobna jak w zeszłym roku - stołówka (karnet na tydzień 210 zł) i bursa (pokoje na parterze 3-osobowe (łazienka na dwa pokoje, pokoje na piętrze 5-osobowe (łazienka j/w), cena odpowiednio 20 i 16 zł za noc). Istnieje możliwość rozbicia namiotu obok jurty (5 zł za dobę od osoby, prysznic i toaleta na zewnątrz).

Są trzy rodzaje karnetów do wyboru:
Koszt karnetu "muzycznego" na całość warsztatów (oprócz filcowania) + wykłady i wieczorne imprezy - 400 zł, co zapewnia możliwość udziału w maksymalnie trzech dziennie warsztatach w różnych kombinacjach, wedle indywidualnych potrzeb

Plan dnia:
9.00 śniadanie
Mały Tabor - godziny do ustalenia
10.00-12.00 śpiew (grupy polskie) / tamburello siciliano
12.00-14.00 taniec włoski / szkoła suki biłgorajskiej
14.00 obiad
15.30-17.00 wykład
17.00-19.00 śpiew włoski / skrzypce / polskie tańce wirowe
19.00 kolacja
20.30 koncert (synagoga)
21.30 potańcówka (duża jurta)

Koszt karnetu "filcowego" to 280 zł, w tym trzydniowe warsztaty filcowania i wycinankarskie oraz wstęp na wykłady, wieczorne koncerty i potańcówki.

Koszt karnetu "wieczornego" - 120 zł, w tym wstęp na wykłady oraz koncerty i potańcówki.

Warunkiem zapisu jest dokonanie wpłaty całej sumy lub 50 % zaliczki na konto Stowarzyszenie „Dom Tańca, BRE Bank, z dopiskiem Tabor, 04 1140 1977 0000 5851 3300 1003
oraz odesłanie wypełnionego formularza, który można pobrać stąd ; application form

Prosimy przyjechać w niedzielę 5 lipca: o 19.00 jest kolacja - pierwszy posiłek w ramach karnetu (ostatnim jest obiad w niedzielę 12 lipca), potem o 20.00 koncert inaugurujący Tabor i potańcówka o 21.30. Zajęcia warsztatowe zaczynają się w poniedziałek rano, czwartek jest dniem wolnym, nie ma warsztatów (od 17.00 wieczór włoski), sobota jest ostatnim dniem warsztatów, zakończonym koncertem-prezentacją.

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy pod adresem: incrudo@vp.pl

Workshop groups are limited (elementary knowledge of music is obvious). Full programm, registration and application form on 15 may. Costs - Festival pass: 100 euro, meals 10 euro (paid in PLN). Contact:incrudo@vp.pl

Jacek i Alicja Hałasowie - gospodarze jurty, Sławomir Kalita - dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Remek Mazur-Hanaj - koordynator programowy.

Organizator: Stowarzyszenie "Dom Tańca"
Patronat honorowy: Radiowe Centrum Kultury Ludowej
Pomoc finansowa: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Nowa płyta z archiwaliami IS PANW maju ukaże się najnowsza płyta z archiwalnymi nagraniami polskiej muzyki tradycyjnej ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Jest to płyta kolejna po trzech nagrodzonych ostatnio przez Polskie Radio w konkursie na Fonogram Źródeł 2008 (Pieśniczki z kancenoła, Muzyka oclaona - Łowickie i Muzycy, muzycy coz po was ostanie)

Tym razem będą to pierwsze powojenne rejestracje muzyki ludowej z Wielkopolski, Opoczyńskiego, Rzeszowskiego i z Lubelszczyzny (Roztocze) dokonane w latach 1945-1950.

W przypadku trzech ostatnich regionów są to pierwsze nagrania dźwiękowe muzyki tradycyjnej przeprowadzone na tych terenach.

Płyta będzie także dostępna jako załącznik do najnowszego numeru kwartalnika „Muzyka” wydawanego przez Instytut Sztuki PAN („Muzyka” nr 1/2009).

Płytę będzie można nabyć w Instytucie Sztuki PAN (u. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, www.ispan.pl)

O nagraniach
Zniszczenia i straty poniesione w czasie drugiej wojny światowej, które dotknęły dorobek polskiej nauki, kultury i sztuki, odcisnęły także swe piętno na przedwojennych zbiorach fonograficznych, w tym również na kolekcjach nagrań muzyki tradycyjnej zgromadzonych w powstałych w okresie międzywojennym instytucjach. Po wojnie, rozpoczęte dzieło prof. Łucjana Kamieńskiego – inicjatora systematycznej dokumentacji fonograficznej folkloru muzycznego na ziemiach polskich i założyciela Regionalnego Archiwum Fonograficznego na Uniwersytecie w Poznaniu – kontynuowali Jadwiga i Marian Sobiescy. Warunki odtwarzania zbioru nie były wówczas pomyślne: badacze po wojnie nie dysponowali nawet urządzeniami do nagrywania. Nie czekając na stabilizację warunków, które by umożliwiły wyposażenie archiwum w odpowiedni sprzęt, Marian Sobieski wraz z Tadeuszem Wrotkowskim sami zmontowali aparaturę, umożliwiającą dokonywanie nagrań dźwiękowych.
Pierwsze rejestracje powstały już w sierpniu 1945 r. W pierwszych latach działalności Sobieskich na polu dokumentacji fonograficznej polskiego folkloru muzycznego dokumentacją zostały objęte: Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kaszuby. Brak odpowiedniego środka transportu uniemożliwiał poszerzenie zakresu nagrań o inne, bardziej oddalone regiony Polski. Sobiescy uzyskali samochód dopiero w 1949 r. co pozwoliło na przeprowadzenie nagrań m.in. w Opoczyńskiem, a w 1950 także w Lubelskiem i w Rzeszowskiem. W latach 1945-1950 powstał zbiór 420 płyt stanowiący kolekcję pierwszych, powojennych nagrań polskiej muzyki tradycyjnej.
Do realizacji nagrań został użyty zapis mechaniczny na tzw. szybkoobrotowych miękkich płytach decelitowych oraz na płytach lakierowych Presto. Płyty tego typu nagrywane i odtwarzane z prędkością 78 obr/min pozwalały na zapisanie na jednej stronie krążka tylko kilku minut nagrania. Już wówczas pojawił się techniczny problem dotyczący możliwości wielokrotnego (zwłaszcza dla celów transkrypcyjnych) odtwarzania nagrań z płyt. Brak odpowiedniej aparatury do odgrywania, która by nie niszczyła nagrań stwarzał konieczność szybkiego ich skopiowania na nośniki trwalsze. Dokonano tego w drugiej poł. lat 50. XX w. przegrywając materiał na szpulowe taśmy magnetyczne.
Troska o zachowanie i zabezpieczenie tej unikatowej kolekcji muzycznej jest priorytetem także w działaniach współczesnych. Europejski projekt DISMARC (Discovering Music ARChive), współrealizowany przez IS PAN pozwolił na ujęcie informacji o nagraniach archiwalnych w postaci dostępnej w sieci internetowej bazy danych oraz stworzył okazję do przeprowadzenia digitalizacji historycznych zapisów dźwiękowych.
Pomimo słabej niejednokrotnie jakości technicznej omawiane nagrania stanowią bezcenny dokument i źródło wiedzy o autentycznej kulturze muzycznej wsi sprzed okresu stylizacji, przemian a nawet zaniku tradycji. Repertuar utrwalony w nagraniach przekazali wykonawcy, spośród których większość urodziła się w drugiej połowie XIX w. Na płycie CD dołączonej do niniejszego numeru „Muzyki” prezentujemy wybór nagrań z lat 1945-1950 zrealizowanych na Wielkopolsce, w Opoczyńskiem, w Rzeszowskiem i w Lubelskiem.
Jacek Jackowski