Rysunki Romana Jenenki i pieśni dla Niego.

2 kwietnia 2009 w STOP! GALERIA ul. Krakowskie Przedmieście 39,
godz.
18,00 w Lublinie odbędzie się wernisaż wystawy rysunków
Romana Jenenki.


Roman Jenenko swoją artystyczną twórczość określał jako naiwną,
lecz
wnikliwy odbiorca jego rysunków nie będzie miał wątpliwości,
iż mowa
jest tu o naiwności świadomej i zamierzonej, o naiwności
jako o środku
wyrazu. Jenenko wypracował swój, całkowicie
oryginalny styl, kolorowego,
nawiązującego do motywów ludowych,
sakralnych, a przede wszystkim
własnych, mitologicznych - rysunku.

W trakcie otwarcia wystawy odbędzie się niezwykły koncert
tradycyjnych
pieśni, zatytułowany "Monodia ukraińska". Wykonawcami
będą przyjaciele zmarłego przed trzema laty artysty, tak z
Polski, jak
i Ukrainy (m.in. z zespołów "Z drogi", "Dziczka""Drewo" i
"Seluky").

Szczegóły na
http://oberek.blox.pl/2009/03/Wystawa-rysunkow-8222I-ta-sztuka-byla-rzecza-sama.html

Zapraszamy!

1 komentarz: