Jacek P. Jackowski "Łowickie a Rawskie"

Ta monografia muzykologiczno-etnograficzna (etnomuzykologiczna) stanowi podsumowanie XIX- i XX-wiecznych studiów etnograficznych i etnomuzycznych dotyczących dwóch sąsiednich, a różniących się wyraźnie (sub)regionów Mazowsza. Przedstawia historię badań etnograficznych i folklorystycznych, sylwetki zasłużonych regionalistów oraz podstawowe wyniki studiów terenowych w minionych stuleciach. Omawia tradycje i repertuar muzyczny związany z cyklami świąt rodzinnych i dorocznych ze szczególnym uwzględnieniem kalendarza liturgicznego (katolickiego). Omawia repertuar muzyczny w świetle źródeł XIX-wiecznych (kolbergowskich) oraz zbiorów XX-wiecznych (przechowywanych m.in. w Instytucie Sztuki PAN). Znaczna część dokumentacji została wytworzona przez samego autora w toku własnych eksploracji i nagrań terenowych. Autor koncentruje się na dziedzinach nieuwzględnianych w dotychczasowej literaturze, a mianowicie na tych składnikach muzycznych, bliskich tradycji ludowej a związanych ze świętami kościelnymi. Samodzielnym wkładem autora jest analiza porównawcza obu (sub)regionów Mazowsza. Relacje obu ziem mazowieckich są wysoce interesujące, gdyż pokazują, jak uwarunkowania społeczne, gospodarcze, standardy życia w obu regionach rzutowały na stan zachowania tradycji muzycznych i ich praktykowanie (style wykonawcze). Prof. UW, dr hab. Piotr Dahlig

Jacek Piotr Jackowski jest muzykiem i muzykologiem, absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina oraz Instytutu Muzykologii UW. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki PAN jako asystent w Zakładzie Historii Muzyki, jest opiekunem Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Prowadzi badania terenowe połączone z nagraniami muzyki tradycyjnej zwłaszcza na Mazowszu, skupia się na śpiewach religijnych i muzyce instrumentalnej towarzyszącej pobożności ludowej. Jest autorem artykułów naukowych i popularno-naukowych, referatów konferencyjnych, jurorem konkursów i festiwali muzycznych, redaktorem wydawnictw płytowych z muzyką tradycyjną. Choć urodzony w Warszawie, wychowywał się w jednej z wiosek leżacej na południowych obrzeżach historycznego Księstwa Łowickiego. Przy zachowaniu naukowego obiektywizmu "Łowickie a Rawskie" to także wspomnienie i powrót do miejsc i ludzi - bohaterów niniejszej książki.

Wydanie publikacji finansowane przez: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Sztuki PAN, Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną "ADAM", można kupić w siedzibie TNW w Pałacu Staszica przy Krakowskim Przedmieściu lub przez internet www.oficyna-adam.com.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz