KALENDARZ TABORU

Niedziela 03.08.2008
­­­­­­­­­Rozstawienie jurty, przyjazd uczestników.
19.00 kolacja
20.00 otwarcie Taboru; koncert: Trio Janusza Prusinowskiego; potańcówka : Trio Prusinowskiego, kapela Stanisława Głaza

Poniedziałek 04.08.2008
9.00 śniadanie
Mały Tabor – godziny do ustalenia, Pierwsze spotkanie 10.30, poniedziałek przed wejściem do Domu Kultury.Zajęcia poranne: od 10.30 do 12.30 (z krótką przerwą) - przygotowanie przedstawienia. Zajęcia popołudniowe - 15.30 - 16.30 - gry i zabawy. W czwartek po południu - wolne, a dla chętnych kredki i rysowanie. Przedstawienie "O poszukiwaniu szczęścia" w sobotę po obiedzie
10.00 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (rozśpiewanie)
11.30 warsztaty tańca polskiego i wołoskiego
13.00 warsztaty instrumentalne – lira korbowa/suka biłgorajska/śpiew ukraiński
14.00 obiad
15.30 projekcja filmu dokumentalnego a Żydach z Kolbuszowej i Rzeszowa z 1929
17.30 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (praca z repertuarem i stylem miejscowym)
19.00 kolacja
20.30 Teatr NN „Tajbełe i demon” wg Isaaca Bashevisa Singera (synagoga)
21.30 zabawa: Kapela Hałasów, Kapela Katarzyny Szurman (jurta)

Wtorek 05.08.2008
9.00 śniadanie
10.00 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (rozśpiewanie)
11.30 warsztaty tańca polskiego i wołoskiego
13.00 warsztaty instrumentalne – lira korbowa/suka biłgorajska/śpiew ukraiński
14.00 obiad
15.30 wykład – dr Piotr Grochowski (UMK) – „Niemieccy Bänkelsängerzy”
17.30 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (praca z repertuarem i stylem miejscowym)
19.00 kolacja
20.30 koncert „Ballady wiejskie i miejskie”, Katarzyna Szurman, Dorota Grochowska, Agata Harz, Beata Oleszek, Barbara Wilińska, Jacek Hałas, Maćko Korba w składzie: Maciej Cierliński, Maciej Kierzkowski, Marek Przewłocki, Paulina Srzednicka, Sebastian Wielądek

Środa 06.08.2008
9.00 śniadanie
10.00 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (rozśpiewanie)
11.30 warsztaty tańca polskiego i wołoskiego
13.00 warsztaty instrumentalne – lira korbowa/suka biłgorajska/śpiew ukraiński
14.00 obiad
15.30 wykład – prof. Antoni Zoła (KUL) „Ludowa pieśń religijna i jej wykonawcy”
„Pracownia liry korbowej” – spotkanie ze Stanisławem Nogajem i Stanisławem Wyżykowskim
17.30 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (praca z repertuarem i stylem miejscowym)
19.00 kolacja
20.00 ogłoszenie wyników I Konkursu na Pieśń Dziadowską nową, wykonanie wyróżnionych pieśni – laureaci konkursu, zespół Niepospolite Ruszenie, Jacek Hałas
21.30 zabawa: Kapela Stanisława Głaza, Kapela Bronisława Bidy, (jurta)

Czwartek 07.08.2008 – dzień wołoski
Dzień bez ścisłego harmonogramu, spotkania warsztatowe według potrzeb uczestników
9.00 śniadanie
14.00 obiad
15.30 „Wieczór wołoski” – dr Karolina Bielenin (UW) "Vlasi, Aromuni, Cincari - o pewnej małej mniejszości w Macedonii" (wykład), Joanna Wichowska „Czarownice, pieśniarze, umarli” – opowieść z projekcją filmu „Ja Pokojnik!”, Novica Radulović „Lumia alba – jak bezpiecznie przejść na Tamten (Biały) Świat” (opowieść)
19.00 kolacja
20.00 c.d. „Wieczoru wołoskiego” – Koncert Slobodana Markovića (skrzypce, śpiew) z uczniem Petarem Todorovićem (skrzypce, frula, śpiew), Novica Radulović - tańce wołoskie
21.30 – Transkapela - koncert

Piątek 08.08.2008
9.00 śniadanie
10.00 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (rozśpiewanie)
11.30 warsztaty tańca polskiego i wołoskiego
13.00 warsztaty instrumentalne – lira korbowa/suka biłgorajska/śpiew ukraiński
14.00 obiad
15.30 wykład – dr Tomasz Rokosz (UMCS, Akademia Podlaska) „Harmonia polska”
17.30 warsztaty śpiewacze – kobiece (praca z repertuarem i stylem miejscowym)
19.00 kolacja
19.30 przedstawienie dla dzieci „Pra pra sen” - Karolina i Janusz Prusinowscy
21.00 koncert „Ukraińskie tradycje śpiewacze” Jarosław Kryśko, Serhij i Monika Petryczenkowie, zespół Muzyka z Drogi, zespół Dziczka

Sobota 09.08.2008
9.00 śniadanie
10.00 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (rozśpiewanie)
11.30 warsztaty instrumentalne – lira korbowa polska/suka biłgorajska/śpiew ukraiński
13.00 warsztaty tańców polskich
14.00 obiad
15.30 Przedstawienie Małego Taboru "O poszukiwaniu szczęścia"
16.30 warsztaty śpiewacze – kobiece/męskie (praca z repertuarem i stylem miejscowym)
po mszy św. o 17.00 koncert – koncert „Dawne pieśni Roztocza” – śpiewacy z Godziszowa, Stanisław Fijałkowski, Janina Kowalczuk, śpiewaczki z Łukowej, Barbara Wilińska i Agata Harz, Ewa Grochowska, Marta Graban-Butryn, Zbigniew i Krzysztof Butrynowie, Beata Oleszek (kościół św. Katarzyny)
19.00 kolacja
20.00 koncert: prezentacja grup warsztatowych
21.00 zabawa: Kapela Hałasów, Charivari, Kapela Katarzyny Szurman, Kapela Głaza, Kapela z Woli Destymflandzkiej (jurta)

Niedziela 10.08.2008
Demontaż jurty, wyjazd uczestników Taboru.