Klub Tyndyryndy na Festiwalu w Kazimierzu

foto: Jarosław Mazur
Klub Tyndyryndy - muzyka tradycyjna.
Kameralne spotkania, warsztaty, pograjki i potańcówki.
CO BYŁO?
Piątek 27.06
12.00 – 13.00 – „Wniebogłosy” - warsztaty śpiewu białym głosem, prowadzenie Agata Harz
13.00 – 14.00 – spotkanie ze śpiewakiem Józefem Sinderewiczem z Monet (Warmińsko-Mazurskie) – prowadził Bronisław Wojtkowski
16.00 – 17.00 – spotkanie z zespołem śpiewaczym z Trzcińca (Siedleckie) – prowadził Tomasz Rokosz
17.00 – 18.00 – Szkoła Suki Biłgorajskiej – spotkanie z Krzysztofem Butrynem, prowadziła Agata Harz
19.00 – 20.00 – warsztaty tańca radomskiego, prowadzili Grzegorz Ajdacki, Bronisław Wojtkowski i Katarzyna Tucholska oraz Jan Gaca (skrzypce), Stefan Gaca (bębenek, taniec)
20.00 – 1.30 – pograjka i potańcówka radomska, grali: Jan Gaca z Przystałowic Małych (skrzypce, bębenek), Stefan Gaca z Przystałowic Małych (bębenek, przyśpiewki, taniec), Piotr Gaca ze Rdzowa (skrzypce, basy), Janusz Prusinowski z Mławy (skrzypce, harmonia trzyrzędowa, bębenek), Maciej Żurek z Olsztyna (skrzypce), Joanna Turkiewicz z Olsztyna (basy, bębenek)

Sobota 28.06
11.00 – 13.00 – "Wniebogłosy" - warsztaty śpiewu białym głosem, prowadzenie Agata Harz
13.00 – 14.15 – koncert „Ballady lubelskie”, udział wzięli: Jacek Hałas z Poznania (śpiew, lira korbowa), Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa na Roztoczu (śpiew), Zbigniew i Krzysztof Butrynowie z Janowa Lubelskiego (suki biłgorajskie), Agata Harz (śpiew)
15.00 – 16.00 – Szkoła Suki Biłgorajskiej, prowadził Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego z udziałem uczniów: Krzysztofa Butryna i Katarzyny Huzarskiej z Gdyni
16.00 – 17.00 – spotkanie ze śpiewakiem Stanisławem Fijałkowskim z Chrzanowa na Roztoczu, prowadziła Agata Harz
17.00 – 18.00 – spotkanie z lubelską Kapelą Stacha, Stanisławem Głazem z Dzwoli (skrzypek) i Bronisławem Rawskim z Kocudzy (tancerz i bębnista), prowadził Tomasz Rokosz
18.00 – 19.00 – spotkanie z Kapelą Rawicką: Michałem Umławskim (dudy) i jego mistrzem Bolesławem Kupczykiem (skrzypce podwiązane) z Szymanowa (Wielkopolska), prowadził Grzegorz Ajdacki
19.00 – 19.30 – warsztaty tańca wielkopolskiego, prowadzili Grzegorz Ajdacki i Katarzyna Tucholska, przygrywał Michał Umławski (dudy)
19.30 – 20.00 – warsztaty tańca lubelskiego, prowadzili Grzegorz Ajdacki i Katarzyna Tucholska oraz Bronisław Rawski i Lucyna Jargiło z Kocudzy, przygrywali Stanisław Głaz (skrzypce) i Agata Harz (bębenek)
20.00 – 21.30 – pograjka i potańcówka lubelska: grała Kapela Stacha – Stanisław Głaz i Bronisław Rawski oraz gościnnie Kapela Leona Krzosa ze Zdziłowic

W Klubie można było obejrzeć wystawy fotografii:

  • Jadwigi i Mariana Sobieskich ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

  • ze Szkoły Suki Biłgorajskiej

  • dokumentacja lubelskich „pograjek” w STL
Współpraca: Stowarzyszenie”Dom Tańca” w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie , Koło Naukowe Katedry Etnomuzykologii UW (wystawa)
Realizacja Klubu możliwa dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warto zajrzeć do galerii zdjęć z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
autorstwa Jarka Mazura.