Muzycy Taboru

Bronisław Bida z Gródek (skrzypce), śpiewacy z Godziszowa, Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa (śpiew), Kapela Stanisława Głaza z Dzwoli, Slobodan Marković z Serbii (skrzypce, śpiew) oraz Katarzyna Brzozowska z Suwałk, Zbigniew i Krzysztof Butrynowie z Janowa Lubelskiego, zespół Charivari (Poznań/Zamość), Maciej Cierliński z Warszawy, Dorota Grochowska z Torunia, Jacek i Alicja Hałasowie z Poznania, Remigiusz Hanaj i Agata Harz z Milanówka, zespół Muzyka z drogi z Warszawy, Beata Oleszek z Kocudzy, Serhij Petryczenko z Kawkowa, Janusz i Karolina Prusinowscy z Mławy, Tomasz Rokosz z Lublina, Katarzyna Szurman z Warszawy, Sebastian Wielądek z Warszawy, Barbara Wilińska z Poznania.

Przemysław Burchard 1925-2008

Etnograf, pisarz, podróżnik. Niezwykła postać. Autor m.in. znakomitej książki "Krok za rogatki" ("Za ostatnim przystankiem"). Zmarł 16 kwietnia.
Więcej http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82aw_Burchard